Afscheid uitvaartleider Albert Kuipers

Afscheid uitvaartleider Albert Kuipers

Na een periode van 45 jaar, waarvan 38 jaar als uitvaartleider, heeft Albert Kuipers op 1 april 2019 afscheid genomen van onze vereniging. Voor veel Zweelers zal dit even wennen zijn, gezichtbepalend als hij is voor de uitvaartbegeleiding in Zweeloo. Albert is met zijn respectvolle benadering van de overledenen en de nabestaanden voor velen een grote steun geweest.

Albert nam in 1980 op 34 jarige leeftijd de functie van uitvaartleider over van zijn oom Klaas.

Natuurlijk ontkomen wij er niet aan om wat aantallen te noemen. In die 38 jaar als uitvaartleider begeleidde Albert in totaal 984 begrafenissen en crematies van Zweeler ingezetenen. Als wij daarbij de inwoners buiten de voormalige gemeente Zweeloo optellen, dan praten wij zelfs over een aantal van 2650.

Als bestuur en medewerkers hebben wij op 20 april 2019 afscheid, als uitvaartleiden, van Albert genomen bij H.C.R. Hegen te Wezup. Dit samen met door Albert zelf gekozen genodigden.

« Naar nieuwsoverzicht