Overlijden melden:
0800 - 024 25 26 of 0524 - 515 899

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer Zweeloo e.o."

In 1918 werd in Zweeloo een lijkwagen gekocht door de lijkwagenvereniging. Op 1 januari 1949 werd deze vereniging omgedoopt tot Begrafenisvereniging "Zweeloo en omstreken De Laatste Eer". In 1999 is het geworden: Uitvaartvereniging "De Laatste Eer Zweeloo e.o."

Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup, Wezuperbrug en Zweeloo. De vereniging telt momenteel plusminus 1400 leden.

Het doel van de vereniging is het op waardige wijze verzorgen van de uitvaart van leden, waarbij geen winstoogmerk wordt nagestreefd. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van de diensten van de vereniging. De uitvaartvereniging is via de Drentse Bond aangesloten bij Het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk (LSUW)

De vereniging heeft een aula met opbaarruimte en familiekamer. De medewerkers van de vereniging verzorgen de gehele uitvaart.

Op deze website vindt u meer informatie over lidmaatschap van de vereniging, de dienstverlening en de mogelijkheden van de aula.