Lidmaatschap

De uitvaartvereniging De Laatste Eer Zweeloo e.o. verzorgt de begrafenissen en crematies van haar leden en gezinsleden op niet- commerciële basis. Ook niet-leden kunnen tegen vergoeding gebruik maken van de diensten van de vereniging.

Waarom lid worden van D.L.E. Zweeloo?

  • Persoonlijke benadering door de uitvaartleider
  • Uw wensen worden zo veel mogelijk vervuld
  • Bezoek aan de rouwkamer (in overleg) zo veel als men wenst
  • Ruime pakketvergoeding

Contributie

De contributie bedraagt € 32,50 per lid per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd mits ze zijn aangemeld als lid.

Toetreding als lid kan zonder extra kosten tot een leeftijd van 30 jaar. Boven 30 jaar is een inlegbedrag van € 25,- per leeftijdsjaar tot en met 65 jaar verschuldigd.
Boven 65 jaar is dit bedrag € 50,- per jaar.

Vanuit de contributie wordt een pakketvergoeding gegeven. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Op dit moment is de pakketvergoeding € 1400,-

Opzegging lidmaatschap

Opzegging kan slechts geschieden per einde van het lopende kalenderjaar en moet voor 30 november schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

Aankoop graf, urnengraf of nis in de urnenmuur

Het is mogelijk om een graf, een urnengraf of een nis in de urnenmuur te kopen. De gemeente Coevorden, die eigenaar is, kan u alle gewenste inlichtingen verschaffen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Burgerzaken.

Het is mogelijk om de as te verstrooien op een veld in de Mepperdennen of op het strooiveldje op de begraafplaats. Ook kunnen de nabestaanden zelf de as bijzetten in een urnengraf of in de urnenmuur.