Aanvullende verzekering dela yarden

Aanvullende verzekering: DELA/YARDEN

Veel van onze leden hebben een aanvullende verzekering bij Yarden uitvaartverzekeringen.
Yarden is in de loop van 2021 overgenomen door DELA, maar uw rechten blijven gewoon dezelfde.
Naast aanvullende verzekeringen verzorgt DELA/Yarden ook uitvaarten.
Wij willen u er op wijzen dat ingeval van overlijden altijd eerst contact met de uitvaartverzorger van onze vereniging moet worden opgenomen.
Deze is verantwoordelijk voor het verzorgen van de uitvaart van onze leden. Het voorkomt dat u bij DELA/Yarden achteraf wordt geconfronteerd met veel hogere tarieven en dat onze ledenvergoeding vervalt. Wij vragen u een en ander ook te melden aan degenen, die te zijner tijd direct bij uw uitvaart betrokken zullen zijn.

Voor melding bij overlijden: tel 0524-515899 of 0800-0242526.
Voor aanmelding van nieuwe leden en het doorgeven van (adres) wijzigingen:
E-mail: janspronk1@hotmail.com of via onze website.

Het bestuur van Uitvaartvereniging DLE Zweeloo e.o.

Anke Holman (voorzitter)
Jans Pronk (secr/penn)

« Naar nieuwsoverzicht